Asmens duomenų apsauga

Toliau pateiktoje duomenų apsaugos informacijoje informuojame jus apie „UAB Delektraarba  „mesir (arba) „atsakingas asmuovykdomą asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR ir kiekvienu atveju taikytinus privatumo įstatymus.

Atidžiai perskaitykite mūsų duomenų apsaugos informaciją. Jei turite klausimų ar komentarų apie mūsų duomenų apsaugos informaciją, susisiekite su mumis [email protected]

Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir teisėti interesai, kurių siekia atsakingas asmuo ar trečioji šalis, taip pat gavėjų kategorijos

Mūsų svetainių / programų atidarymas

Katalogo failai

Kiekvieną kartą pasiekiant svetaines / programas informacija atitinkama jūsų prietaiso interneto naršykle siunčiama į mūsų svetainės / programos serverį ir laikinai saugoma žurnalo rinkmenose, vadinamuosiuose žurnalų failuose. Šiame procese saugomuose duomenų įrašuose yra šie duomenys, kurie saugomi, kol bus ištrinti automatiškai: Prieigos data ir laikas, aplankyto puslapio pavadinimas, besikreipiančio įrenginio IP adresas, persiuntimo URL (šaltinio URL, kurio jūs atėjote į mūsų svetainę), perkeltų duomenų kiekis, įkėlimo laikas, taip pat atitinkamos prekės ir versijos informacija naudojama naršyklė ir jūsų prieigos teikėjo pavadinimas.

 • Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas yra
  užtikrinti sklandų ryšį;  https://www.privacy-regulation.eu/lt/

 • užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine / programa;

 • įvertinti sistemos saugumą bei stabilumą.

Remiantis gauta informacija negalima daryti tiesioginės išvados apie jūsų tapatybę ir mes to nedarysime. Duomenys bus išsaugoti ir automatiškai ištrinti, kai bus pasiekti aukščiau minėti tikslai. Standartiniai šalinimo terminai grindžiami būtinumo kriterijumi.

Slapukai, sekimas, socialinės terpės funkcijos.

Savo svetainei / programai naudojame vadinamuosius slapukus, stebėjimo įrankius, taikymo procedūras ir socialinės žiniasklaidos funkcijas. Toliau išsamiai paaiškinta, koks metodas naudojamas ir kaip naudojami jūsų duomenys.

Sutarties sudarymas, vykdymas ir (arba) nutraukimas

Duomenų tvarkymas sudarant sutartį.

Jei užsiregistruosite vienoje mūsų svetainių / programų ir (arba) sudarysite su mumis kitokią sutartį, mes tvarkysime duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti, įgyvendinti ar nutraukti. Tai gali būti:

 • vardas, pavardė;

 • sąskaitos išrašymo ir pristatymo adresas;

 • el. pašto adresas;

 • sąskaitos išrašymo ir mokėjimo duomenys;

 • gimimo data/įmonės kodas/ PVM mokėtojo kodas;

 • telefono numeris.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) ir b) punktai, t. y., ( https://www.privacy-regulation.eu/lt/ )Jūs pateikiate mums duomenis remdamiesi atitinkamais sutartiniais santykiais (pvz., Jūsų kliento / vartotojo sąskaitos tvarkymas, pirkimo sutarties tvarkymas). Dėl teisinių reikalavimų mes taip pat esame įpareigoti tvarkyti jūsų el. pašto adresą, jei perkate per mūsų svetaines / programas, kad galėtumėme atsiųsti elektroninį užsakymo patvirtinimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

Tiek, kiek mes nenaudojame jūsų duomenų reklamos tikslais,  duomenis, surinktus vykdant sutartį, mes saugome sutarties galiojimo metu ir tol, kol pasibaigs teisinės ar galimos sutartinės garantijos ir garantinės teisės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, saugome informaciją apie sutartinius santykius, kurių reikalauja komerciniai ir mokesčių įstatymai, teisiškai nustatytais laikotarpiais. Šiuo laikotarpiu duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jei mokesčių inspekcija juos turės patikrinti.

Norint tvarkyti pirkimo sutartį per mūsų svetaines / programas, taip pat reikia šių duomenų tvarkymo:

Jūsų mokėjimo informacija bus perduota mūsų įgaliotiems mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie apdoros mokėjimą (-us). Mes perduodame išsamią informaciją apie jūsų pristatymo adresą logistikos įmonėms ir gabenimo partneriams. Norėdami užtikrinti, kad prekės būtų pristatytos pagal jūsų norus, mes galime perduoti jūsų el. pašto adresą ir, jei taikytina, telefono numerį logistikos įmonei ir (arba) gabenimo partneriui, kuriam patikėjome jūsų prekių pristatymą. Jei reikia, jie susisieks su jumis prieš pristatydami, kad suderintų pristatymo informaciją su jumis. Atitinkami duomenys yra perduodami tik atitinkamais tikslais ir po pristatymo vėl ištrinami.

Duomenų naudojimas sukčiavimo prevencijos tikslais

Duomenys, kuriuos pateikiate pateikdami užsakymą, gali būti naudojami norint patikrinti, ar užsakymo procesas nėra neįprastas (pvz., jei tuo pačiu metu užsakoma daug prekių per skirtingas klientų sąskaitas). Mes turime teisėtą interesą atlikti tokį patikrinimą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Duomenų perdavimas transporto paslaugų teikėjams.

Siekdami pristatyti užsakytas prekes, bendradarbiaujame su logistikos paslaugų teikėjais / transporto įmonėmis ir (arba) gabenimo partneriais: Šie duomenys gali būti perduodami jiems pristatyti užsakytas prekes arba pateikti tokią informaciją kaip: vardas, pavardė, pašto adresas, taip pat, jei taikoma, el. pašto adresas ir, jei taikoma, telefono numeris. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas. (https://www.privacy-regulation.eu/lt/)

Duomenų apdorojimas reklamos tikslais

Pašto reklama.

Turime teisėtą interesą naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais. Mes tvarkome šiuos duomenis savo pačių ir trečiųjų šalių rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, pašto adresas, gimimo metai.  Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Pastaba apie teisę prieštarauti

Galite bet kuriuo metu nemokamai prieštarauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami minėtiems rinkodaros tikslams, adresu [email protected] ir jūsų prieštaravimas galios ateities duomenims.

Jei pateiksite prieštaravimą, jūsų duomenys bus blokuojami tolesniam reklamos duomenų tvarkymui. Norime atkreipti dėmesį, kad išimtiniais atvejais, net ir gavus jūsų prieštaravimą, reklaminė medžiaga gali būti laikinai siunčiama toliau. Reikia laiko techniškai apdoroti jūsų prašymą, tai nereiškia, kad neįgyvendinome jūsų prašymo.

Pastaba apie duoto sutikimo atšaukimo teisę

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad jis galiotų ateityje, atsiųsdami pranešimą el. paštu [email protected] arba spausdami atsisakymo nuorodą kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

Socialinės terpės funkcijos

Remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu, naudojame savo tinklalapio „Facebook“ ir „Twitter“ socialinius papildinius, kad mūsų įmonė būtų geriau žinoma. Pagrindinis reklamos tikslas turi būti laikomas teisėtu interesu, kaip apibrėžta BDAR. duomenų teikėjai turi užtikrinti atsakomybę duomenų apsaugą užtikrinančią operaciją.

Duomenų rinkimo tikslą ir apimtį bei atitinkamo teikėjo tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat jūsų teises ir nustatymo galimybes apsaugoti jūsų privatumą galite rasti teikėjo atitinkamuose duomenų apsaugos pranešimuose, kuriuos susiejame žemiau.

Kliento paskyra

Norėdami suteikti jums kuo didesnį patogumą, siūlome jums nuolat saugoti jūsų asmeninius duomenis slaptažodžiu apsaugotoje kliento paskyroje.

Kliento paskyra kuriama savanoriškai. Jei sukursite kliento paskyrą, čia surinkti duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktu. Sukūrus kliento paskyrą, jokių naujų duomenų įvesti nereikia. Taip pat bet kuriuo metu galite peržiūrėti ir pakeisti išsaugotus duomenis savo kliento paskyroje. Tik jei norite pateikti užsakymus per mūsų svetainę / programą, norint atidaryti sutartį būtina atidaryti kliento paskyrą.

Norėdami nustatyti kliento paskyrą, be duomenų, kurių reikia pateikiant užsakymą, turite įvesti pasirinktą slaptažodį. Kartu su jūsų el. pašto adresu tai padės pasiekti jūsų kliento paskyrą. Prašome elgtis su savo asmeniniais prieigos duomenimis konfidencialiai ir visų jų neatskleisti trečiosioms šalims. Atminkite, kad liksite automatiškai prisijungę net išeidami iš mūsų svetainės, nebent atskirai atsijungsite.

Turite galimybę bet kada ištrinti savo kliento paskyrą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei užsakėte mūsų, kliento paskyroje matomi duomenys tuo pačiu nebus ištrinti. Jūsų duomenys bus automatiškai ištrinti, kai mums bus taikomi komercinių ir mokesčių įstatymų laikymo reikalavimai. Teisinis šio tolesnio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. (https://www.privacy-regulation.eu/lt/)

Kontakto užmezgimas

Jūs turite galimybę susisiekti su mumis keliais būdais: el. paštu, telefonu. Kai jūs susisiekiate su mumis, mes naudojame asmeninius duomenis, kuriuos jūs savanoriškai pateikėte mums, vieninteliam tikslui - susisiekti su mumis ir apdoroti jūsų prašymą.

Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. (https://www.privacy-regulation.eu/lt/)

Mokėjimai

Mes apdorojame jūsų mokėjimo informaciją mokėjimo apdorojimo tikslais, pvz. jei perkate ar naudojate produktą ir (arba) paslaugą per www.delektra.lt. Priklausomai nuo mokėjimo būdo, mes perduodame jūsų mokėjimo informaciją tretiesiems asmenims (pvz., mokėdami kredito kortele savo kredito kortelių teikėjui). Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

PayPal

Jei mokėsite per „PayPal“, jūsų išsami mokėjimo informacija bus išsiųsta į „PayPal“ (Europe) . „PayPal“ pasilieka teisę atlikti mokėjimo būdų kredito kortelės kredito patikrinimą per „PayPal“, tiesioginį debetą per „PayPal“ arba, jei siūloma, pirkti per „PayPal“ pagal sąskaitą. „PayPal“ naudoja kredito patikrinimo rezultatą statistinės įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės atžvilgiu, kad galėtų nuspręsti dėl atitinkamo mokėjimo būdo suteikimo. Kredito ataskaitoje gali būti tikimybės vertės (vadinamosios balų vertės). Jei balų vertės įtraukiamos į kreditų ataskaitos rezultatą, jos grindžiamos moksliškai pripažinta matematine-statistine procedūra. Rezultatų reikšmėms apskaičiuoti naudojami adreso duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant informaciją apie naudojamas kredito įstaigas, skaitykite „PayPal“ privatumo politiką: www.paypal.com/lt/webapps/mpp/ua/privacy-full

Išpirkimas

Jei mokate pristatymo metu, jūsų pristatymo ir mokėjimo duomenys bus išsiųsti mūsų atitinkamam pristatymo partneriui, kad būtų perduotas ir priimtas mokėjimas.

Jūsų teisės

Be teisės atsiimti mums duotą sutikimą, turite ir šias papildomas teises, jei tenkinami atitinkami teisiniai reikalavimai:

 • Teisė gauti informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmens duomenis (BDAR 15 straipsnis), visų pirma jūs galite gauti informaciją apie tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategoriją, gavėjo, kuriems buvo ar bus atskleisti jūsų duomenys, kategorija, planuojamą saugojimo laikotarpį ir jūsų duomenų kilmę, nebent jie būtų renkami tiesiogiai iš jūsų;

 • Teisė reikalauti ištaisyti netikslius ir neišsamius duomenis (DBAR 16 str.); (https://www.privacy-regulation.eu/lt/)

 • Teisė, kad mūsų saugomi jūsų duomenys būtų ištrinti (BDAR 17 str.), su sąlyga, kad mes neturime laikytis jokių teisinių ar sutartinių duomenų saugojimo laikotarpių ar kitų teisinių įsipareigojimų ar teisių toliau saugoti jūsų duomenis;

 • Teisė pagal BDAR 18 str. prašyti apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą, kiek pateikiate pretenziją dėl tikslumo ar apdorojimo teisėtumo, tačiau nenurodote tokių duomenų ištrinti, ir mums duomenys nebėra reikalingi, tačiau juos pateikėte siekdami įvertinti ar gindami savo teises, arba jei paprieštaravote tokiam apdorojimui pagal BDAR 21 str.; (https://www.privacy-regulation.eu/lt/)

 • Teisė gauti informaciją apie jūsų pateiktus duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitymu formatu pagal BDAR 20 str.;

 • Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Paprastai tam galite susisiekti su jūsų gyvenamosios vietos ar mūsų registruotosios būstinės vietos atsakinguoju asmeniu.

Savo teisėmis galite pasinaudoti susisiekdami su mumis [email protected]

Teisė paprieštarauti

Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalies nuostatas duomenų tvarkymui gali būti prieštaraujama dėl priežasčių, atsirandančių dėl konkrečios duomenų subjekto situacijos.

Aukščiau nurodyta bendroji prieštaravimo teisė taikoma visiems duomenų tvarkymo tikslams, aprašytiems šioje duomenų apsaugos informacijoje, kurie tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktu. Skirtingai nuo specialios teisės nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi reklamos tikslais, mes privalome įgyvendinti tokį bendrą prieštaravimą pagal BDAR tik tuo atveju, jei pateiksite mums ypatingos svarbos priežastis (pvz., galimą pavojų gyvybei ar sveikatai).

Teisė nutraukti sutartį

Jei duomenis tvarkysime remdamiesi jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nereiškia, kad sutikimu pagrįstas duomenų tvarkymas iki atšaukimo tampa neveiksmingas.